COVID-19 – szczepimy się

Od 27 grudnia trwają w Polsce szczepienia przeciw COVID-19: obecnie szczepi się tzw. grupa „zero” czyli medycy. Od piątku 15 stycznia chęć do zaszczepienia mogą zgłaszać seniorzy, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. Osoby młodsze też mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się, ale o dokładnej dacie zabiegu zostaną powiadomione w odpowiednim czasie.

Ilustracja do artykułu Rejestracja_NPSz.jpg

HARMONOGRAM REJESTRACJI

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

  • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
  • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup rząd RP będzie informować na bieżąco.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię: 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W przypadku osób, które podczas rejestracji podadzą numer telefonu stacjonarnego, nie będzie to SMS, a bezpośrednia rozmowa telefoniczna, przypominająca o terminie szczepienia. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców; wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierz dokładny termin oraz miejsce szczepienia:
- w Choroszczy zarejestrowany punkt szczepień to: Medicus Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska s.j., ul. A. Mickiewicza 21, 16-070 Choroszcz, tel. 85 719 19 99
- zobacz, gdzie w Podlaskiem możesz się zaszczepić przeciwko COVID-19 – lista punktów
- mapa i dane kontaktowe punktów w całej Polsce: gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień, skontaktuj się z nim.

- w Choroszczy zarejestrowany punkt szczepień to: Medicus Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska s.j., ul. A. Mickiewicza 21, 16-070 Choroszcz, tel. 85 719 19 99
- zobacz, gdzie w Podlaskiem możesz się zaszczepić przeciwko COVID-19 – lista punktów
- mapa i dane kontaktowe punktów w całej Polsce: gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

WAŻNE: Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – jest taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Mobilne zespoły dla potrzebujących

Jeśli masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, możesz skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego. Zapisz się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień i ustal dogodny termin. O tym, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dowiesz się, dzwoniąc na infolinię 989.

POMOC W TRANSPORCIE NA SZCZEPIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

W tym celu w gminach w całej Polsce, także w Gminie Choroszcz został powołany koordynator gminny ds. transportu do punktów szczepień, tel.: 85 713 22 50; 697 870 670, czynny pon.-pt. 7.30-15.30.

Z dowozu do punktów szczepień, w szczególnych przypadkach, są uprawnione:

1) osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

2) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień;

3) osoby powyżej 70. roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zasady zgłoszenia potrzeby transportu na szczepienie

  1. W trakcie rejestracji na szczepienie (za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji) otrzymujemy informację, że jeśli spełniamy określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, możemy zgłosić taką potrzebę do gminnego koordynatora (tel.: 85 713 22 50; 697 870 670, czynny pon.-pt. 7.30-15.30).

Wówczas: pacjent sam kontaktuje się z koordynatorem gminnym, przekazuje mu informację o miejscu i terminie szczepienia. WAŻNE: pacjent składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

  1. Podmiot, który będzie wykonywał szczepienia, raz na tydzień przekazuje koordynatorowi gminnemu listę osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminami szczepień.

Wówczas: koordynator gminny kontaktuje się z pacjentem (za pomocą sms lub rozmowy telefonicznej) w sprawie weryfikacji zasadności transportu oraz potwierdzenia terminu i formy transportu.

WAŻNE: pacjent wyraża zgodę na przekazanie przez personel medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.

GDY ZAISTNIEJE ZMIANA TERMINU SZCZEPIENIA I TERMINU TRANSPORTU:

- zmiana ze strony osoby szczepionej (pacjenta):

* jeśli pacjent rejestrował się za pomocą infolinii 989 lub e-rejestracji
a) pacjent zgłasza chęć zmiany do podmiotu rejestrującego
b) wyznaczany jest nowy termin szczepienia
c) pacjent kontaktuje się z koordynatorem gminnym i przekazuje informację o nowym miejscu i terminie szczepienia
d) koordynator gminny kontaktuje się z mieszkańcem (za pomocą sms/rozmowy telefonicznej) w celu potwierdzenie terminu i formy transportu.

* jeśli pacjent rejestrował się w punkcie szczepień:
a) pacjent zgłasza chęć zmiany do punktu szczepień, ustalany jest nowy termin i miejsce szczepienia
b) punkt szczepień przekazuje koordynatorowi gminnemu informacje o nowym terminie szczepienia pacjenta
c) koordynator gminny kontaktuje się z mieszkańcem (za pomocą sms/rozmowy telefonicznej) w celu potwierdzenie terminu i formy transportu.

- zmiana ze strony podmiotu rejestrującego:

* infolinia 989 lub e-rejestracji
a) dokonywana jest nowa rezerwacja wizyty, a informacja o wybranym miejscu i terminie szczepienia przekazywana pacjentowi za pomocą SMS lub w rozmowie telefonicznej
b) pacjent kontaktuje się z koordynatorem gminnym, któremu przekazuje informację o nowym miejscu i terminie szczepienia
c) koordynator gminny kontaktuje się z pacjentem (za pomocą sms lub rozmowy telefonicznej) w celu potwierdzenia terminu i formy transportu

 * punkt szczepień
a) dokonanie nowej rezerwacji wizyty, przekazanie pacjentowi za pomocą SMS lub w rozmowie telefonicznej informacji o wybranym miejscu i terminie szczepienia
b) pracownik rejestracji punktu szczepień kontaktuje się z koordynatorem gminnym w sprawie zmiany szczepień
c) koordynator gminny kontaktuje się z pacjentem (za pomocą SMS lub rozmowy telefonicznej) w celu potwierdzenia terminu i formy transportu

- zmiana ze strony gminy:

W przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie transportu przez gminę w pierwotnie planowanym terminie:
a) gminny koordynator kontaktuje się z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień
b) dokonywana jest nowa rezerwacja wizyty
c) pacjent otrzymuje informację (za pomocą SMS lub rozmowy telefonicznej) o wybranym miejscu i terminie szczepienia
d) koordynator gminny kontaktuje się z pacjentem (za pomocą SMS lub rozmowy telefonicznej) w celu ustalenia terminu i formy transportu

Wymogi sanitarne transportu

Dowóz osób do punktu szczepień odbywa się z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-transportu-do-punktow-szczepien-przeciw-covid-19-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce

JAK WYGLĄDA SZCZEPIENIE?
- szczepionka jest podawana domięśniowo
- każdy otrzyma dwie dawki szczepionki (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Nie ma możliwości, by druga dawka została zastąpiona szczepionką innego producenta niż ta, która została podana w pierwszej dawce
- nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej
- szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki.

Szczepienie odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym.

Przed szczepieniem każdy otrzyma kwestionariusz do wypełnienia.

Nie ma zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia.

Zgłoś i omów z personelem szczepiącym, jeżeli:
- miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu: zemdlałeś po zastrzyku
- chorujesz na cokolwiek w tej chwili
- masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe
- masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV
- przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność oraz leki immunosupresyjne

Powiedz personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach. Nie zostaniesz zaszczepiony/a, jeśli masz ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.

Po podaniu szczepionki zostaniesz pod obserwacją przez co najmniej 15 minut.

Szczepienie nie jest obowiązkowe, jednak im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona mieszkańców i całej populacji przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.

Od 15 stycznia również osoby w wieku 18+ mogą zgłaszać chęć zaszczepienia

Jak to zrobić?

1. Wypełniamy formularz (podajemy imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu) na stronie gov.pl/szczepimysie, należy kliknąć przycisk "ZGŁOSZENIE".
2. Na adres mailowy, podany w formularzu, otrzymamy wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.
3. Klikamy w link, który dostaniemy na naszą pocztę; formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.
4. Kiedy rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla naszej grupy, dostaniemy e-mail z informacją, że mamy już wystawione e-skierowanie.
5. Wtedy będzie można zarejestrować się na konkretny termin.

Więcej informacji na temat szczepień znajdziesz na: www.gov.pl/web/szczepimysie.

Powrót na początek strony