Burmistrz Choroszczy

Burmistrz - Robert Wardziński

mgr inż. Robert Wardziński

Szanowni Państwo,

Witam Państwa na oficjalnym portalu Gminy Choroszcz. Zapraszam do korzystania z zawartych w nim treści. Zapraszam także do dzielenia się z nami informacjami w jakim zakresie portal jeszcze bardziej może spotkać i spełnić Państwa oczekiwania.

***

Jestem szczęśliwym mężem Katarzyny i dumnym ojcem dwóch wspaniałych synów – Kornela i Igora.

Burmistrzem Choroszczy byłem w latach 2014-2018, a dzięki zaufaniu Mieszkańców, na tę funkcję zostałem powołany ponownie, i od 2018 roku – do chwili obecnej pełnię funkcję włodarza Gminy Choroszcz. 

Z Gminą Choroszcz jestem związany od urodzenia: pierwsze lata życia spędziłem w Złotorii, a następnie, wraz z rodzicami i dwiema siostrami – w mieście Choroszcz.

W Choroszczy ukończyłem Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza. Następnie wykształcenie techniczne zdobyłem w Technikum Budowlanym w Białymstoku. Tytuł inżyniera uzyskałem na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Następnie skończyłem studia magisterskie na Wydziale Zarządzania tejże uczelni.

Jednym z moich znaczących doświadczeń zawodowych była praca jako eksperta przy projekcie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, realizowanym w ramach projektu pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Był to wówczas jeden z największych projektów w Województwie Podlaskim, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej

Cały czas podwyższam swoje kwalifikacje. Jestem absolwentem Akademii Spraw Publicznych, posiadam dyplom menadżera uzyskany na Podyplomowych Studiach Menadżerskich na Uniwersytecie w Białymstoku. Jestem także absolwentem studiów Master of Business of Administration Executive (MBA Executive) oraz Szkoły Liderów. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje, uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach, a także samokształcąc się – wiedzę pozyskaną z tych źródeł wykorzystuję w pracy zawodowej jako samorządowiec.

W samorządzie lokalnym działam z pasją od ponad 20 lat.

W latach 2002-2010 (dwie kadencje), pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej w Choroszczy. Uczestniczyłem, między innymi, w pracach Komisji Finansów, Gospodarki i Rolnictwa.

W latach 2010-2014 uzyskałem mandat radnego Powiatu Białostockiego. W Radzie Powiatu pełniłem funkcję Członka Zarządu Rady. Brałem udział w pracach Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu. W latach 2011-2013 byłem członkiem Rady Społecznej Szpitala w Łapach.

W latach 2015-2019 byłem członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Białostockiego.

Od grudnia 2014 roku – sprawuję funkcję Burmistrza Choroszczy. Stanowisko to objąłem zdobywając zaufanie wielu mieszkańców Gminy Choroszcz. Głęboko cenię ten akt, postrzegając go jako ofiarowany mi znaczący kredyt zaufania. Przez cztery lata spłacałem go sumiennie i rzetelnie, rozwijając zarówno miasto, jak i Gminę Choroszcz. Skuteczność w działaniu zaowocowała wyborem mnie na kolejną kadencję Burmistrza Choroszczy – na lata 2018-2023.

Jako Burmistrz Choroszczy jestem obdarzany zaufaniem przez liczne gremia ponadgminne, dzięki temu głos Gminy Choroszcz jest widzialny oraz słyszalny na szerokim forum regionu, a nawet kraju.

Zasiadam w zarządach wielu związków i stowarzyszeń, jako:

  • Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi (od 2015 roku);
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi (od 2015 roku);
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w Komisji Rewizyjnej BOF (od 2015 roku).

Pełniąc funkcję Burmistrza Choroszczy wprowadziłem Gminę Choroszcz na ścieżkę koniecznego rozwoju. Wiele lat na to oczekiwała i od wielu lat na ten proces zasługiwała.

Jednoznaczna wygrana kadencji 2018-2023 – jako demokratyczny wybór mieszkańców pokazał jednoznaczne rozstrzygnięcie – z kim oraz w którym kierunku mieszkańcy Gminy Choroszcz chcą podążać i gdzie lokują przyszły rozwój naszego wspólnego miejsca życia. To znak akceptacji mieszkańców dla działań samorządu i zielone światło, jakie dali Choroszczy na przyszłość. Wygrało otwarcie na mieszkańców, rzetelna codzienna praca i konsekwencja w działaniu. Choroszcz nie zwalnia tempa. Zasługuje na rozwój na lata!

Zapraszam do współtworzenia Gminy Choroszcz.

Zapraszam Państwa do kontaktu
  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się: 85 713 22 00.

*

PATRONATY BURMISTRZA CHOROSZCZY

Więcej informacji o patronatach Burmistrza Choroszczy

Powrót na początek strony