Sieć komunikacyjna

Gmina Chroszcz, ze względu na bliskie położenie wobec stolicy województwa i przebieg dróg krajowych, charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną z punktu widzenia inwestorów, rozwoju firm transportowych i turystyki tranzytowej.

Obszar Gminy Choroszcz tworzy następująca sieć komunikacyjna:

  • 12 km dróg krajowych (odcinek drogi S8 i drogi nr 8)
  • 700-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 67,
  • ponad 85 km dróg powiatowych
  • ponad 73 km dróg gminnych publicznych.

Podstawowym zewnętrznym układem komunikacyjnym w gminie Choroszcz jest ciąg drogowy położony w jej centralno-północnej części i stanowiący odcinek drogi ekspresowej S8 (przebiegający od zachodniej granicy gminy do miejscowości Jeroniki), drogi krajowej nr 8 (przebiegający od Jeronik do ul. gen. F. Kleeberga w Białymstoku) oraz drogi wojewódzkiej nr 676 (przebiegający od drogi krajowej nr 8 do al. Jana Pawła II w Białymstoku).

Droga krajowa nr 8 na terenie gminy Choroszcz została przebudowana od zachodniej granicy gminy do miejscowości Porosły w latach 2009-2012. Na większości swojego odcinka, tj. do Jeronik, posiada klasę S. Jest to droga dwujezdniowa, a obsługę komunikacyjną terenów przyległych zapewnia sieć dróg serwisowych. Droga ekspresowa S8 łączy cztery aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawskąbiałostocką oraz stanowi polską część europejskiej trasy E67.

Przebudowa pozostałego odcinka drogi krajowej nr 8, od tzw. Węzła Porosły do granicy Białegostoku oraz drogi wojewódzkiej nr 676 jest realizowana w ramach obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

W przyszłości na terenie gminy Choroszcz ma zostać również wybudowany odcinek drogi ekspresowej S19 (Via Carpatia), w swoim nowym przebiegu, który na wysokości miejscowości Jeroniki będzie krzyżować się z drogą S8, tworząc węzeł „Białystok Zachód”. Droga ma połączyć granicę polsko-białoruską w Kuźnicy z Białymstokiem, Lublinem, Rzeszowem i granicą słowacką, a na obszarze gminy Choroszcz będzie tworzyć obwodnicę Białegostoku. Trasa ma zostać zrealizowana do roku 2025.

Lokalizacja gminy Choroszcz na tle układu drogowego w regionie

 

Źródło: opracowanie własne.

Na terenie Miasta i Gminy Choroszcz występują trzy rodzaje dróg, zarządzanych przez trzech odrębnych zarządców:

I. Drogi krajowe, nad którymi zarząd sprawuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku (tel.: +48 85 664 58 50, adres: ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

II. Drogi powiatowe, nad którymi zarząd sprawuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku (tel. 85 740 22 17, 607 446 273, adres: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

III. Pozostałe drogi znajdujące się w zarządzie Gminy Choroszcz (tel. 85 713 22 00 wew. 228).

Podstawowy układ komunikacyjny w gminie Choroszcz tworzy sieć dróg krajowych, powiatowych i gminnych publicznych, co przdstawia mapa poniżej.

Struktura sieci dróg w Gminie Choroszcz

Źródło: opracowanie własne.

I. W ZAKRESIE GDDKiA, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU: droga krajowa S8 wraz z drogami serwisowymi

II. W ZAKRESIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO:

a) Miasto Choroszcz – ulice będące drogami powiatowymi: Niepodległości, ul. Zaczerlańska, ul. Zastawie I, ul. Piaskowa, ul. Niewodnicka w Klepaczach, ul. A. Mickiewicza (odcinek od S8 do ul. K. K. Baczyńskiego), ul. Kościukowska

b) Gmina Choroszcz – drogi powiatowe: DP1380B – od drogi S8 – Złotoria – do gr. gm. Choroszcz; DP1390B – od m. Choroszcz – Dzikie – do gr. m. Choroszcz; DP1535B – od gr. m. Białystok – Szosa Kruszewska – do "Zerwanego Mostu" na Narwi; DP 1536B – od Szosy Kruszewskiej – do Kruszewa; DP1537B – od Szosy Kruszewskiej – Konowały – do Izbiszcz; DP1538B – od gr. m. Choroszcz – do Szosy Kruszewskiej; DP1539B – od gr. m. Choroszcz – Zaczerlany – do gr. gm. Choroszcz; DP1541B – od Zaczerlan – do Gajownik-Kolonii; DP1542B – droga przez Gajowniki; DP1543B – od gr. m. Choroszcz – Czaplino – do gr. gm. Choroszcz; DP1544B – od drogi Choroszcz-Czaplino – do Kolonii-Czaplino; DP1547B – od Czaplina – Mińce – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Trypucie); DP1548B – od Barszczewa – do Ogrodnik; DP1549B – od szosy Kruszewskiej – Oliszki – Klepacze – Turczyn – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Horodniany); DP1550B – od gr. gm. Choroszcz (od strony Niewodnicy Kościelnej) – Klepacze – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Białystok; DP1551B – od drogi S8 – Porosły – do Szosy Kruszewskiej; DP1552B – od m. Choroszcz – Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki – do Szosy Kruszewskiej;DP1538B – od Szosy Kruszewskiej – do Kościuk

III. W ZAKRESIE GMINY CHOROSZCZ:

a) Miasto Choroszcz – ulice będące drogami gminnym: Z. Brodowicza; ul. H. Sienkiewicza; ul. Powstania Styczniowego; ul. J. K. Branickiego; Rynek 11 Listopada; ul. A. Mickiewicza; ul. Dominikańska; ul. Lipowa; ul. Słoneczna; ul. J. Słowackiego; ul. Akacjowa; ul. Białostocka; ul. T. Kościuszki; ul. J. Piłsudskiego; ul. ks. F. Pieściuka; ul. Żółtkowska (do S8); ul. Powstania Styczniowego (osiedle); ul. Szpitalna; ul. J. K. Branickiego (do oczyszczalni ścieków); ul. Ogrodowa; ul. Szkolna; ul. Zamkowa; ulice: Brzozowa, Świerkowa, Klonowa; ul. T. Kościuszki; ulice na osiedlu im. Jana Pawła II; ul. Zastawie II (droga do Markowszczyzny); ul. Zastawie III; ul. M. Paca

b) Gmina Choroszcz – drogi gminne: od drogi powiatowej Nr 1380B (Złotoria – Tykocin) do wsi Złotoria-Podlesie; droga Nr 105481B: Babino – Sawino; droga Nr 105256B: Babino – droga S8; droga Nr 106255B: Dzikie – Żółtki – droga S8; droga Nr 106266B: Krupniki – Klepacze; droga Nr 106265B: Barszczewo – Gajowniki – droga powiatowa; droga Nr 106254B: Łyski; droga Nr 106264B: Kościuki – Zaczerlany; droga Nr 106262B: Konowały – Śliwno; droga Nr 106263B: Kruszewo – Izbiszcze; od drogi serwisowej S8 do drogi Nr 106255 w Żółtkach (dawny przebieg S8); droga Nr 106253B: Choroszcz – Jeroniki – Łyski; droga Nr 106251B: Choroszcz – Sienkiewicze; droga Nr 106271B: ulice we wsi Porosły; droga Choroszcz – Barszczewo (odcinek od drogi powiatowej Nr 1535B); drogi na terenie sołectwa Kolonia Porosły; droga Nr 106270B: Starosielce – Oliszki – Ogrodniki – Czaplino; droga Nr 106268B: Gajowniki – Czaplino; droga Nr 106261B: Konowały – Rogowo Kolonia – droga powiatowa; droga Konowały – Izbiszcze; droga Izbiszcze – Śliwno; droga Nr 106260B: Pańki – droga powiatowa; droga Nr 106267B: Rogowo – Konowały; droga Nr 106259B: Rogowo – droga powiatowa; droga Nr 106272B: Rogowo Majątek – droga powiatowa; droga Nr 106258B: Rogówek – droga powiatowa; droga Nr 106257B: Ruszczany.

Uzupełniającą sieć drogową w gminie stanowią drogi gminne wewnętrzne i drogi prywatne.

Inna infrastruktura komunikacyjna w gminie Choroszcz

Przez teren gminy Choroszcz w miejscowości Klepacze przebiega linia kolejowa nr 6, stanowiąca fragment międzynarodowej linii kolejowej E75. W przyszłości linia kolejowa E75 ma stać się fragmentem transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Berlin z Helsinkami. Trasa kolejowa ma przebiegać łącznie przez 6 krajów: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię, łącząc ze sobą: Berlin, Warszawę, Białystok, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki (Rail Baltica).

Powrót na początek strony