Usuwanie drzew i krzewów

Usuwanie drzew lub krzewów przez właściciela nieruchomości odbywa się na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1614) i różni się w zależności od tego, czy usunięcia zieleni dokonuje osoba fizyczna czy osoba prawna. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości
2) właściciela urządzeń (o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

W tym celu podmiot zainteresowany powinien złożyć do Burmistrza Choroszczy:

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz
tel. 85 713 22 24

Anna Kupraszewicz

Opłaty związane z wydaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów określają art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów aktualnie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017r. poz. 1330).

 

Powrót na początek strony