35 Jarmark Dominikański – zapisy wystawców

Jarmark Dominikański jest największą doroczną imprezą o charakterze handlowo-kulturalnym, odbywającą się nie tylko w Choroszczy, ale także w innych miastach w całej Polsce. Związany najczęściej z obchodami święta św. Dominika (6 sierpnia). Impreza jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym i promocyjnym miasta i gminy Choroszcz. Na jarmarku znajdziemy różnego rodzaju wystawców promujących regionalne rękodzieło oraz kulinaria. Jarmark Dominikański w Choroszczy to także cykl koncertów muzycznych w wykonaniu artystów lokalnych i zaproszonych gwiazd, animacje skierowane do rodzin z dziećmi oraz okazja do spotkań z przedstawicielami instytucji partnerskich. W tym roku wydarzenie odbędzie się 4 sierpnia (niedziela) na terenie Parku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

tlo-fb_34.-jarmark-dominikanski-www-1-1170x350.jpg

Zgłaszanie stoisk wystawców na 35. Jarmark Dominikański w Choroszczy
– od 2 lipca 2024 roku.

Swoje stoiska na jarmark Dominikański w Choroszczy mogą zgłaszać sprzedawcy, twórcy ludowi i rzemieślnicy artystyczni, kupcy, posiadający w swojej ofercie wyroby związane z kulturą ludową i rękodziełem, przedstawiciele restauratorów mających w ofercie potrawy oraz napoje regionalne, wytwórcy przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych lub inne podmioty, a także instytucje edukacyjne.

Wystawcy, zainteresowani udziałem w Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy, w celu uzyskania informacji, mogą kontaktować się z biurem Jarmarku pod numerem telefonu 725 357 788. Zgłoszenia przyjmowane są od 2 lipca do 31 lipca br. lub do wyczerpania miejsc, w godz. 9.00-15.00 (z wyłączeniem sobót i niedziel).

 1. W ramach kiermaszu zostaną zorganizowane strefy wystawców: HANDLOWA, RĘKODZIELNICZA, GASTRONOMICZNA, PROMOCYJNA (o charakterze edukacyjnym).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy jest zgłoszenie wystawcy u Organizatora tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem 725 357 788. Zapisy ruszają 2 lipca 2024, będą się odbywały w dni robocze od pon. do pt. w godzinach 9:00-15:00. Ostatni dzień zapisów to 31 lipca 2024.
 3. Wystawca dokonujący zapisu, zobowiązuje się do dostarczenia wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ drogą e-mail na adres: kultura@choroszcz.pl, albo osobiście do siedziby Organizatora, najpóźniej w momencie wjazdu na plac Jarmarku. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem REGULAMINU WYSTAWCÓW. Przy zapisie należy telefonicznie potwierdzić swój asortyment. Osoby zwolnione z opłat zobowiązane są okazać podczas imprezy aktualną legitymację członkowską Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
 4. W Jarmarku Dominikańskim mogą wziąć udział pełnoletnie osoby indywidualne oraz koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 5. Podczas Jarmarku Dominikańskiego dozwolona jest sprzedaż artykułów spożywczych, jak i przemysłowych, m.in.: wyrobów cukierniczych, wypieków, bakalii, słodyczy, pamiątek, rękodzieła, ceramiki artystycznej, wyrobów regionalnych, usług gastronomicznych w postaci małych poczęstunków. Wystawcy dokonują sprzedaży w imieniu własnym.
 6. Uczestnik ma obowiązek zapisania się do danej strefy, a kolejność ustawiania stoisk zostanie ustalona przez Organizatora. Rozstawianie stoisk rozpocznie się od godziny 7:00 po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Jarmarku. Samowolne ustawienie przez Wystawcę stoiska przed godziną 7:00 skutkować będzie usunięciem Wystawcy z Jarmarku.
 7. Opłaty za stoisko:
 • za stoisko handlowe o wym. 3x3m wynosi 250 zł brutto; w przypadku większego stoiska obowiązuje wielokrotność tej kwoty – tj. opłata za każde kolejne stoisko handlowe (3x3m) wynosi kolejne 250 zł brutto. Opłata za stoisko handlowe o wym. 3x3m dla mieszkańców Gminy Choroszcz oraz przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie Gminy Choroszcz wynosi 200 zł brutto; opłata za każde kolejne stoisko handlowe dla tych wystawców o wym. 3x3m wynosi kolejne 200 zł brutto.
 • za stoisko gastronomiczne, gdzie serwowane są posiłki, o wym. 3x4m wynosi 350 zł brutto, opłata za każde kolejne stoisko gastronomiczne o wym. 3×4 m wynosi kolejne 350 zł brutto
 • za stoisko rękodzielnicze o wym. 3x3m wynosi 200 zł brutto; rękodzielnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych posiadający aktualną legitymację członkowską podlegają zwolnieniu z opłaty za stoisko, zwolnienie dotyczy jednego stoiska 3×3 m – w przypadku większego stoiska obowiązuje opłata 200 zł brutto za kolejne stoisko. Opłata za stoisko rękodzielnicze o wym. 3x3m dla mieszkańców Gminy Choroszcz wynosi 150 zł brutto; opłata za każde kolejne stoisko rękodzielnicze dla tych wystawców o wym. 3x3m wynosi kolejne 150 zł brutto. Do strefy rękodzielniczej mogą się zgłaszać wystawcy, których własnoręcznie wykonany asortyment stanowi co najmniej 50% całości oferty. Organizator będzie weryfikował asortyment podczas imprezy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zostanie naliczona opłata w dwukrotnej wysokości jak za stoisko handlowe. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia wystawcy do alei handlowej (za odpowiednią opłatą) w przypadku, gdy zgłoszony asortyment nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
 • za stoisko w strefie promocyjnej (o charakterze edukacyjnym) Organizator nie pobiera opłat ani za stoisko ani za dostęp do prądu i auto za stoiskiem od fundacji, organizacji pozarządowych czy instytucji publicznych; firmy prywatne zobowiązane są uiścić opłatę o równowartości stoiska w strefie HANDLOWEJ. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji stoisk w strefie promocyjnej.
 1. Opłaty za parkowanie pojazdu oraz podłączenie do prądu:
 • za umożliwienie zaparkowania pojazdu przy stanowisku dodatkowa opłata wynosi 50 zł brutto,
 • za dostęp do prądu opłata wynosi 100 zł brutto

*opłata za prąd i auto przy stanowisku dotyczą wszystkich rodzajów stoisk, w tym zwolnionych z opłat oraz ze stosownymi ulgami, prócz stoisk ze strefy edukacyjnej;

Dostęp do prądu będzie dostępny w odległości ok. 50 metrów – Organizator nie zapewnia przedłużaczy.

JDom_2024_tabela.png

Opłaty za stoisko, zsumowane z opłatą za parkowanie auta przy stoisku i dostęp do prądu muszą być uiszczone w ciągu 1 tygodnia od dnia zapisu (dla wystawców zgłaszających się pod koniec podanego okresu określonego w pkt. 5 – nie później niż do dn. 1 sierpnia do godz. 12.00), przelewem na konto Organizatora: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 (Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz), tytułem: „Stoisko Jarmark 2024 nazwa firmy/osoby”. Brak wpłaty w wymaganym terminie oznacza wycofanie zgłoszenia.

Wystawcy są zobligowani do zapoznania się z regulaminem wystawców dostępnym do pobrania poniżej.

Powrót na początek strony