Gmina Choroszcz – pomaga Ukrainie

Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 roku, Polacy, w tym choroszczanie, masowo ruszyli z pomocą poszkodowanym. Po żywiołowym obywatelskim zrywie, dalsze działania wspierające ofiary działań wojennych, ukonkretniają się. Wszystkich zainteresowanych pomocą w zakresie wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy, prosimy o bezpośredni kontakt i ścisłą współpracę z Gminą Choroszcz. Poniżej sukcesywnie publikujemy artykuły dotyczące pomocy Ukrainie i Ukraińcom:

heart-ga0cc52617_1920_bez tła.png
Powrót na początek strony