Budżet Obywatelski na 2022 rok – lista zakwalifikowanych projektów

Burmistrz Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2022 rok. W okresie od 10 września do 24 września 2021 roku projekty te poddane zostaną społecznej ocenie mieszkańców i najlepsze – wybrane do realizacji.

Ilustracja do artykułu BO_2022+trapez.png

Wszystkie zgłaszane w dniach 21 lipca – 20 sierpnia 2021 roku projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2022 rok, pozytywnie przeszły ocenę formalną, dlatego poniżej przedstawiamy ich szczegółową zawartość. Treść obwieszczenia Burmistrza Choroszczy w tej sprawie znajduje się poniżej – jako osobny plik.

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONSULTACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA CHOROSZCZ 2022

LP.

NAZWA ZADANIA

WNIOSKODAWCA

OPIS PROJEKTU

1.

Remont oraz doposażenie auli M-GCKiS

Adam Kamieński

W ramach projektu planuje się dokończenie remontu auli M-GCKiS w Choroszczy, poprzez zamontowanie zasłon, montaż głośników ściennych, zakup sprzętu niezbędnego do organizowania konferencji czy odczytów, wymiana zużytego oświetlenia, odnowienie malarskie ścian, naprawa ubytków.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Aula w M-GCKiS od wielu lat służy mieszkańcom Choroszczy, to na niej odbywają się zajęcia organizowane przez Centrum Kultury: fitness, taniec towarzyski, tańca nowoczesnego oraz baletu. Tutaj organizowane są Sesje Rady Miejskiej oraz uroczystości nie tylko M-GCKiS, ale także organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Choroszcz. Tutaj odbywają się spektakle teatralne, koncerty, spotkania autorskie oraz wiele innych inicjatyw. Celem projektu jest dokończenie remontu auli, który polegałby na odświeżeniu ścian farbą, naprawie ubytków, wymianie zużytego oświetlenia oraz instalacji zasłon i głośników ściennych. Przy zakończonym remoncie w 2014 roku zostały wyprowadzone instalacje pod zasłony oraz głośniki i sprzęt nagłośnieniowy, niestety aula nie została w owe sprzęty wyposażona. Z racji wielu odbywających się wydarzeń na auli, niezbędne jest doposażenie auli w zasłony oraz głośniki, niezbędny jest także zakup urządzeń wspomagających organizację spotkań konferencyjnych itp. SZACUNKOWY KOSZT: 75 000 zł

2.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy
w profesjonalny sprzęt
to większa skuteczność działań ratowniczych

Marek Kraśnicki

W ramach projektu planuje się zakup sprzętu ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego: Defibrylator AED, ratownictwa gaśniczego, sprzętu do likwidacji miejscowych zagrożeń.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: OSP w Choroszczy prowadzi liczne działania ratownicze podczas pożarów, wypadków drogowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Z tego względu niezbędny staje się zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego jeszcze bardziej profesjonalne wykonywanie czynności mających na celu ratowanie zagrożonego życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska naturalnego. Wzmocnienie potencjału sprzętowego OSP staje się coraz bardziej konieczne z uwagi na planowany rozwój infrastruktury drogowej w pobliżu naszego miasta. SZACUNKOWY KOSZT: 50 000 zł

3.

Szatnie sportowe
„Narew” Choroszcz

Mirosław Oleksiej

W ramach realizacji projektu planuje się ustawienie kontenerowych szatni sportowych na potrzeby zawodników klubu MGKS NAREW CHOROSZCZ. Lokalizacja inwestycji: Stadion Miejski w Choroszczy. Klub liczy ponad stu zawodników: od przedszkolaków do dorosłych, a obecny budynek jest już w bardzo złym stanie technicznym.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Klubu Narew Choroszcz. Od kilku lat choroszczańska młodzież oraz dzieci coraz liczniej uczestniczą w treningach organizowanych przez MGKS Narew Choroszcz. Klub jest rozpoznawalny przez coraz szersze kręgi piłkarskie. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach PZPN w wielu grupach wiekowych. Obecne usytuowanie klubu stwarza ogromne niebezpieczeństwo młodym sportowcom przy przechodzeniu przez ulicę (zwłaszcza dzieci), a ponadto stan techniczny budynku jest bardzo zły. SZACUNKOWY KOSZT: 75 000 zł

4.

Tlen

dla „Kominowego Bajora”

Marcin Wierciszewski

Projekt polega na poprawie jakości ekosystemu zbiornika wodnego „Kominowe Bajoro” w Choroszczy poprzez zamontowanie na nim systemów dotleniających wodę. W trosce o faunę i florę zbiornika, mając na uwadze zmiany klimatyczne, chcemy zapobiegać tragediom ekologicznym, takim jak: duchota ryb, powstawanie zanieczyszczeń, glonów i rozwojowi bakterii, zapobiec „kwitnięciu wody” oraz wspomóc naturalne procesy biologiczne. W zbiornikach wody stojącej (jakim jest „Kominowe Bajoro”), gdy zamieszkują je ryby, niezbędne jest wsparcie w samooczyszczaniu akwenu. By to osiągnąć, wystarczy poprawić dotlenienie wody oraz zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń. Oba efekty możemy osiągnąć poprzez umieszczenie systemów dotleniających wodę. Dzięki nim, spowodowany będzie ruch wody na całym zbiorniku i wprowadzony zostanie doń dodatkowy tlen. Wszyscy pamiętamy przyduchę na podlaskich rzekach. Kominowe Bajoro jest dedykowane hobbystycznemu łowieniu ryb. Nie chcemy, by to, co spotkało mieszkańców rzek (gdzie teoretycznie są lepsze warunki do bytowania ryb) stało się też w naszym zbiorniku. Wiele lat starań lokalnego koła wędkarskiego, pracy oraz nakładów finansowych sprawiło, że dziś „Kominowe Bajoro” jest popularnym terenem rekreacyjnym, z przeznaczeniem do wędkarstwa, który w czasie wolnym odwiedzają setki choroszczan. Dbanie o utrzymanie go w jak najlepszym stanie jest naszym obowiązkiem. Zamontowanie systemów dotleniających wodę poprawi jakość wody i doskonale ją natleni, przez co stworzone zostaną bardzo dobre warunki do rozwoju ekosystemów „Kominowego Bajora”. Proponujemy montaż pływających systemów dotleniających wodę, które nie wymagają budowy specjalistycznej infrastruktury, są przystosowane do działania na nieutwardzonym dnie, są też niezależne od poziomu wody i unoszą się na jej powierzchni. W ramach projektu chcemy również zbudować pomosty wędkarskie, ponieważ „Kominowe Bajoro” stało się popularnym łowiskiem. Pomosty poprawią bezpieczeństwo wędkarzy. Projekt jest skierowany do mieszkańców, którzy mają na uwadze dbałość o naszą lokalną naturę – nasze naturalne dziedzictwo.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem projektu jest poprawa jakości wody, warunków rozwojów ekosystemów oraz dotlenienie wody zbiornika wodnego „Kominowe Bajoro” oraz podniesienie bezpieczeństwa wędkarzy. Sposobem na minimalizowanie ryzyka przyduch oraz zanieczyszczenia wody poprzez rozwój grzybów i bakterii jest wprowadzanie stojącej wody w ruch. Dzięki temu dostanie się tam więcej tlenu. Montaż i podłączenie systemów dotleniających wodę będzie na to bardzo dobrym sposobem. Celem jest również podniesienie bezpieczeństwa osób wędkujących tzw. metodą z brzegu poprzez budowę pomostów do łowienia ryb. Dodatkowo będzie to kolejną atrakcją dla mieszkańców, którzy chętnie spędzają czas nad wodą Kominowego Bajora. SZACUNKOWY KOSZT: 75 000 zł

Przypominamy, że kwota Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz na 2022 rok wynosiła 150 tys. zł. Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie mogła być większa niż 75 tys. zł i nie może być mniejsza niż 15 tys. zł. Projekty inwestycyjne do realizacji w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz można było zgłaszać w terminie od 21 lipca do 20 sierpnia 2021 r. Z kolei od 10 września-24 września 2021 r. na terenie miasta Choroszcz zostanie przeprowadzone głosowanie – konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji.

 

Powrót na początek strony