Diia.pl – cyfrowe pozwolenie na pobyt w RP

W wyniku zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, schronienie w Polsce znaleźli obywatele z Ukrainy. Wielu z nich nie miało ze sobą paszportów lub innych dokumentów, które, zgodnie z prawem RP, mogłyby potwierdzać ich tożsamość i legalność pobytu w naszym kraju. W celu ułatwienia obywatelom Ukrainy funkcjonowania w Polsce, rząd RP, w ramach aplikacji mObywatel, uruchomił cyfrowy dokument tożsamości dla ukraińskich uchodźców: Diia.pl – jest to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

1460x616.jpg

Co to jest Diia.pl i do czego służy

To elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy regulujące Diia.pl:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego.

Co daje użytkownikom Diia.pl:

- jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych;

- spełnia rolę dokumentu pobytowego;

- wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE;

- pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

WAŻNE: Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.

Kto może korzystać z Diia.pl:

Każda osoba, która:

- przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ma nadany numer PESEL,

- ma aktywny profil zaufany.

Gdzie można uzyskać profil zaufany:

W dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.

Jak aktywować aplikację Diia.pl:

- w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu zaufanego;

- jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL);

- powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel;

- zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji;

- aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego;

- jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

UWAGA: Sam PESEL nie wystarczy, do załatwienia wielu spraw – potrzebny jest profil zaufany!

PROFIL ZAUFANY – to cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

Do czego służy profil zaufany?

- w Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.

- pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jak najprościej założyć profil zaufany?

  1. Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
  2. Podać adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wpisanie danych.
  3. Na podany adres e-mail przesłany zostanie login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.

Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy Instrukcje dotyczące pierwszego logowania dostępne na: https:// https://pz.gov.pl/pz/help

Posiadając PESEL oraz profil zaufany można skorzystać z następujących usług:

OPIEKA ZDROWOTNA – dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz mojeIKP (aplikacja w smartfonie). Na IKP znaleźć można elektroniczną e-receptę, e-skierowanie

POMOC SOCJALNA

Rodzice/opiekunowie posiadający pod opieką dzieci posiadający profil zaufany – mogą z wnioskować o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS:

- 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które mieszka w Polsce do ukończenia przez nie 18 lat (program Rodzina 500+),

- 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy RKO),

- 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski można składać od 1 lipca 2022 r. (program Dobry Start),

- dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Wnioski o profil zaufany można składać wyłącznie elektronicznie.

Świadczenia są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy założony w Polsce.

Szczegółowe informacje o świadczeniach dostępne są na stronie: https://www.zus.pl/

PRACA/POMOC SPOŁECZNA/DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Osoby posiadające profil zaufany mogą:

- skorzystać z pomocy urzędu pracy w zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W tym celu powinny udać się do urzędu pracy lub samodzielnie zarejestrować się na stronie https://praca.gov.pl/

- ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W tym celu powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych lub złożyć wniosek na stronie: https://wnioski.mpips.gov.pl/

- założyć działalność gospodarczą – informacje oraz ułatwienia dot. możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne na stronie: https://biznes.gov.pl/ukraina

Na podst.: www.gov.pl

ulotka DIiia.pl dla UA (2).JPG

Powrót na początek strony