Four seasons in art. (inspired by Vivaldi), czyli 4 pory roku w przedszkolu w Choroszczy

„Four Seasons in art. (inspired by Vivaldi)”, czyli Cztery pory roku w sztuce przy dźwiękach muzyki Vivaldiego – to projekt edukacyjny, w którym brały udział przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy. Przy dźwiękach klasycznej muzyki poznawały naturę oraz zmieniający się świat, do tej niezwykłej przygody włączając też starszych kolegów ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy oraz ucząc się angielskiego. Zatem projekt „Four seasons in art. (inspired by Vivaldi)” w Przedszkolu w Choroszczy okazał się być bardzo twórczym i kreatywnym przedsięwzięciem

Projekt1_kopia.jpg

Przewodnim motywem zajęć były nagrania koncertów skrzypcowych Antonio Vivaldiego. Inspirowały one dzieci do przyglądania się otaczającej rzeczywistości i śledzenia zmian, jakie zachodzą w przyrodzie. Na bazie tych doświadczeń, powstawały prace plastyczne, oddające uroki konkretnej pory roku. Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową im. H. Sieniewicza w Choroszczy, z klasą IIID i wychowawczynią, panią Urszulą Kwietniak, przedszkolaki mogły porównywać swoje wizje poszczególnych pór roku z obrazami kolegów i koleżanek ze szkoły.

Innowacją projektu było połączenie zajęć plastycznych z nauczaniem języka angielskiego. Okazało się, iż bardzo płynnie można przechodzić przez strefy językowe, utrwalając posiadane już umiejętności i zdobywając nowe. W tym obszarze również udało się przedszkolu nawiązać współpracę ze szkołą w Choroszczy – z panią Agnieszką Paliwodą oraz uczniami klas 7, którzy przygotowali dla dzieci specjalne zajęcia zimowe, właśnie w języku angielskim.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom zajęć, nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy oraz w szczególności naszej pani dyrektor Bożenie Lenczewskej, która już od pierwszych zajęć bardzo wspierała nasze działania, uczestnicząc aktywnie w projekcie przez cały okres jego trwania.

Małgorzata Kumpiak, Małgorzata Hubbell,
 Monika Pawłowska, Anna Sokólska

Powrót na początek strony