Gmina Choroszcz wydzierżawi i użyczy

Gmina Choroszcz przeznaczy do dzierżawy i użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

Burmistrz Choroszczy informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, na okres 21 dni, został wywieszony wykaz następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz:

1) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat:
- część nieruchomości o nr. geod. 67/2 położona w Rogowie gm. Choroszcz
- nieruchomość o nr. geod. 1545/2 położona w m. Choroszcz
- nieruchomość o nr. geod. 550/8 położona w m. Choroszcz
- część nieruchomości o nr. geod. 101/27 położona w m. Choroszcz
- część nieruchomości o nr. geod. 262/5 położona w m. Choroszcz
- część nieruchomości o nr. geod. 262/6 położona w m. Choroszcz

2) przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat:   

- lokal użytkowy znajdujący się w budynku komunalnym, zlokalizowany na nieruchomości o nr. geod. 50 w Rogowie gm. Choroszcz

Wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej: www.choroszcz.pl oraz bip.choroszcz.pl Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Powrót na początek strony