Jakość wody w wodociągu Choroszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, na podstawie wyników laboratoryjnych badań próbki wody pobranej z wodociągu Choroszcz w stacji uzdatniania wody w Choroszczy, stwierdził, iż woda z wodociągu Choroszcz wykazuje przekroczenia normatywów higienicznych. Mimo to, jest zdatna do picia. Zalecono też podjęcie działań naprawczych.

Woda-badanie.jpg

Wodociąg Choroszcz zaopatruje w wodę miejscowości: Choroszcz, Dzikie, Dzikie-Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Łyski, Kolonia-Porosły, Porosły, Sienkiewicze, Żółtki, Żółtki-Kolonia, Złotoria. Podlaski Sanepid stwierdził w wodzie pobranej z wodociągu Choroszcz przekroczenie normatywów higienicznych – w zakresie jonu amonu w ilości 0,65 mg/l.

Mimo to, jest woda z wodociągu Choroszcz jest zdatna do picia, pod warunkiem podjęcia działań naprawczych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017r.,poz. 2294). Działania naprawcze trwają.

Ze szczegółową treścią komunikatu Sanepidu w powyższej sprawie można zapoznać się w pliku .pdf, który dołączmy poniżej artykułu.

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony