Konsultacje projektów uchwał

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji projektów uchwał.

write-5170938_1920.jpg

 Projekty uchwał poddawane konsultacjom, dotyczą następujących spraw:

  • przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok,
  • ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszcz,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2024 roku,
  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie gminy Choroszcz na lata 2024-2030.

 Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie:

9-17 lipca 2024r.

  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Projekty uchwał oraz Formularz zgłoszenia opinii, dostępne są pod linkiem:
https://bip.choroszcz.pl/platforma-konsultacji-spolecznych/konsultacje-z-ngo/aktualne-konsultacje/or-vii072222024-konsultacje-projektow-uchwal.html

Powrót na początek strony