Lekcje matematyki dla uczniów z Ukrainy

Ukraińska matematyczna Szkoła on-line Mathema rusza z projektem „Promień”. Jest to program bezpłatnych indywidualnych zajęć z matematyki dla ukraińskich dzieci, które czasowo opuściły Ukrainę i uczą się w Polsce. W jaki sposób ukraińskie dzieci w Polsce mogą otrzymać bezpłatne lekcje matematyki, w jaki sposób mogą zgłosić się do projektu, przedstawiamy poniżej.

Promien.png

Czym są Promienie”? Według Mathemy, wielu ukraińskich rodziców martwi się, że ich dzieciom trudno jest przystosować się do nowego dla nich systemu edukacji w Polsce. Celem projektu „Promień” jest pomoc uczniom w doskonaleniu wiedzy z matematyki poprzez całkowicie bezpłatną pracę z korepetytorem. Program trwa 45 dni, a wnioski można składać do 14 maja 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona – do 30 dzieci.

Kto może wziąć udział w projekcie Promień? Dziecko może wziąć udział w programie, jeśli:
- zostało zmuszone do opuszczenia rejonów działań wojennych lub byłych rejonów działań wojennych,
- uczą się w klasach 4-8 polskiej szkoły,
- jest w Polsce oficjalnie i posiada PESEL,
- zna język polski na poziomie komunikacji.

Co jest wymagane, aby wziąć udział w programie? Aby wziąć udział w programie, należy złożyć wniosek i dołączyć następujące dokumenty:

- Pesel (dziecka/rodzica/opiekuna),

- zameldowanie ze strefy byłych lub obecnych działań wojennych/strefy działań wojennych.

Więcej o wymaganiach można przeczytać na stronie internetowej projektu: matematyczna Szkoła online Mathema, projektem „Promień”

Jak przebiega nauka:
-
szkoła online Mathema prowadzi 5 lekcji indywidualnych z korepetytorem matematyki,

- nauka każdego ucznia odbywa się na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez ucznia i/lub rodziców/opiekunów,
- nauka wiąże się z określonym celem: przygotowaniem do sprawdzianów, pogłębieniem wiedzy, zmierzeniem się z trudnymi tematami itp.

Mathema to ukraińska szkoła matematyki on-line, która pomaga ukraińskim dzieciom poszerzać wiedzę i przygotowywać się do egzaminów. Szkoła uruchomiła podobny projekt w Ukrainie, który również był skierowany do dzieci dotkniętych wojną. Jego szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Zachęcamy do zainteresowania się ofertą

Powrót na początek strony