Patriotycznie, kwiatowo i poetycko. Tak się otwiera drogi w Choroszczy!

Czy otwarcie dróg gminnych może być jednocześnie patriotyczne, kwiatowe i poetyckie? Tak, jeśli otwiera się ul. 3 Maja wraz z ulicami: Rumiankową, Chabrową i Konwaliową, a także ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To właśnie te nowe szlaki komunikacyjne zostały uroczyście oddane w Choroszczy 12 sierpnia 2020 roku.

Ilustracja do artykułu Ul. 3 Maja_otwarcie_10.jpg

W środowe letnie popołudnie uroczystość zgromadziła mieszkańców i właścicieli posesji zlokalizowanych przy zmodernizowanych ulicach, a także kierownictwo Urzędu – w osobie Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, przedstawiciela Wojewody Podlaskiego – I Wicewojewodę Tomasza Madrasa, radnych miejskich na czele z Przewodniczącą Rady – Beatą Marleną Jeżerys, a także radnymi z miejscowych okręgów: Adamem Kamieńskim i Grzegorzem Popko, Proboszcza choroszczańskiej parafii – ks. kanonika Leszka Mieczysława Struka, a także przedstawicieli wykonawców: Marcina Gryko z Firmy Drogowej Gryko Marcin oraz Piotra Dzierżanowskiego – inspektora nadzoru z firmy DroInwest.

Nowa i nowoczesna infrastruktura drogowa całkowicie zmieniła otoczenie, które do tej pory sprawiało nie mały kłopot mieszkańcom: drogi, dotąd piaszczyste, kurzyły się na całym długim odcinku, a nierówna nawierzchnia powodowała znaczące utrudnienia w ruchu lub – w porze deszczu: „zatapiała” samochody. Od 2019 roku – odkąd Gmina Choroszcz postanowiła wykonać konieczne remonty, wszystko diametralnie się zmieniło.

Ulica 3 Maja została przebudowana wraz z odchodzącymi od niej ulicami: Chabrową, Konwaliową i Rumiankową. Ten ponad 1,5-kilometrowy odcinek zyskał nie tylko asfaltową nawierzchnię, ale w drodze umiejscowiona została również konieczna infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a nawet gazowa, powstały także chodniki dla pieszych i zjazdy na posesje. Wartość projektu pochłonęła blisko 4,1 mln zł. Gmina Choroszcz pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – w kwocie ponad 2,4 mln zł, ze środków własnych pokryła pozostałą część kosztów inwestycji, czyli ponad 1,6 mln zł.

Ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Choroszczy –  to inwestycja, która obejmowała przebudowę jezdni, budowę chodnika, zjazdów oraz przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowane zostały hydranty i kablowe przyłącza telekomunikacyjne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 600 tys. zł. Gmina Choroszcz również zdobyła na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosło ponad 320 tys. zł, pozostałe wydatki, czyli blisko 280 tys. zł gmina pokryła z własnego budżetu.

O tym, czy nowo otwierane drogi były mieszkańcom potrzebne świadczy fakt, że przemierzające odcinek pojazdy non stop towarzyszyły uczestnikom uroczystości. Ponadto ulica 3 Maja wraz z przedłużeniem do ul. K. K. Baczyńskiego stanowi jedną z głównych arterii miasta, łącząc jego północną i południową część.

Radości z oddania mieszkańcom nowych odcinków ulic nie krył Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński: Cieszę się, że mimo panującej na całym świecie pandemii koronawirusa COVID-19 gmina Choroszcz nie wstrzymała toczących się oraz zaplanowanych inwestycji. Dotrzymaliśmy złożonych obietnic i dziś po raz kolejny otwieramy nowe odcinki dróg w naszej gminie. Obecnie zarówno mieszkańcy, a także wszyscy odwiedzający mogą w naprawdę w niezłych warunkach korzystać z nowej infrastruktury drogowej – dodaje. Po prostu dobrze mieszkać i żyć. Czego wszystkim serdecznie życzę – konkluduje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Wojewoda Podlaski Tomasz Madras pogratulował mieszkańcom nowych inwestycji, podkreślił skuteczność działań gminy w staraniu się o dofinansowanie projektów, a także zaakcentował widoczne zmiany i przeobrażenia, jakie w ostatnim czasie przechodzi gród nad Horodnianką.

Zatem my tym bardziej wszystkim użytkownikom nowo otwartych ulic w mieście Choroszcz życzmy bezpiecznego i spokojnego korzystania z nich. A wszystkim mieszkańcom gminy – nowych, prorozwojowych inwestycji, o których zapewne już niebawem usłyszymy.

Powrót na początek strony