„Posiłek w szkole i w domu” również w Choroszczy

„Posiłek w szkole i w domu” – to wieloletni Rządowy Program, który wspiera placówki oświatowe oraz samorządy w organizacji miejsc do spożywania posiłków (tzw. szkolnych jadalni), jak również w zakresie szeroko pojętej pomocy żywnościowej, która oferowana jest dzieciom, młodzieży szkolnej oraz osobom dorosłym. W programie uczestniczy także Gmina Choroszcz. Burmistrz Choroszcz Robert Wardziński w czwartek 28 marca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim podpisał umowę w tej sprawie.

Posiłek_PUW.jpg

„Posiłek w szkole i w domu” – to wieloletni Rządowy Program, który oferuje wsparcie na kilku płaszczyznach: pomaga w finansowaniu organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (tzw. jadalni), wspiera gminy w postaci dofinansowania posiłków, oferuje świadczenia pieniężne (zasiłki) na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc z programu otrzymują więc dzieci i młodzież w wieku szkolnym, które wychowują się w rodzinach będących w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki programowi, dzieci i młodzież mają szansę na zjedzenie co najmniej jednego gorącego posiłku w ciągu dnia. Ponieważ przygotowywane czy spożywane są w stołówce szkolnej, pozwala w większym stopniu wpływać na jakość spożywanych przez dzieci produktów oraz kontrolować proces przygotowywania dań. Program obejmuje też opieką osoby starsze, niepełnosprawne, o niskich dochodach – dla których przygotowanie czy zakup pożywienia są znacznym obciążeniem finansowym. Posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), gwarantują spożycie codziennie gorącego dania. To ważne i potrzebne wsparcie.

Gmina Choroszcz również na swoim terenie realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Wnioskując o rządowe wsparcie w 2024 roku, otrzymała datację na poziomie blisko 115 tys. zł; drugą, aczkolwiek nieco większą kwotę – o wartości blisko 116 tys. zł dołoży z własnego budżetu. Łącznie środki te posłużą na pomoc ponad 400 osobom potrzebującym z Gminy Choroszcz, w tym: 15 przedszkolakom, 30 uczniom, 370 osobom dorosłym i 250 osobom starszym, niepełnosprawnym.

Kryterium przyznawania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – to kryterium dochodowe: 200% kryterium (ustalone na podstawie art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), które wynosi odpowiednio: 1552 zł  na osobę – w gospodarstwie jednoosobowym, oraz 1200 zł na osobę – w rodzinie.  

Zawsze tam, gdzie możemy, staramy się wspierać naszych Mieszkańców – mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Czy to młodszych, czy starszych; czy jest to zaopatrzenie w nieodpłatny opał, zbieranie nakrętek, „opaski życia” czy – tak jak w tym wypadku: pomoc żywnościowa – dodaje. Cieszę się, że naszym Mieszkańcom możemy zaoferować tak szerokie wsparcie – zarówno młodszym, jak i starszym. Od początku o taką pomoc się staraliśmy, i z pewnością będziemy ją nadal kontynuować – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki

Powrót na początek strony