Pupile po przekroczeniu granicy Ukraina-Polska (UE)

Poniżej, za Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku, przekazujemy ważne informacje skierowane do osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki). Informacje te opisują konieczne postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy, po przekroczeniu przez nich granicy z Polską, która jest jednocześnie granicą UE. Wskazówki te sformułowane są w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Uchodźcy-Ukraina_zwierzęta.png

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku informuje również, iż organy Inspekcji Weterynaryjną muszą weryfikować, czy przebywające na terenie Polski zwierzęta: psy, koty i fretki są zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz oznakowane. Jeśli tak nie jest, zwierzęta będą poddawane szczepieniom przeciwko wściekliźnie i czipowane na koszt budżetu państwa. W związku z tym, organy Inspekcji Weterynaryjną będą zbierać informację zwrotną, czy i dokładnie gdzie na terenie Polski, w tym na terenie Gminy Choroszcz przebywają uchodźcy, którym towarzyszą zwierzęta (psy, koty, fretki).

*

Organy Inspekcji Weterynaryjną informują, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, zwierzęta z gatunku: psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy na terytorium Polski i tym samym UE, muszą posiadać:

  • prawidłowe oznakowanie (chip);
  • ważne szczepienie na wściekliznę;
  • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
  • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa – z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy – zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko-ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej, należy wypełnić wniosek o:

  1. Pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

  1. Tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez polskie organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Po wykonaniu procedur, zostaną Państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego.

WAŻNE: W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu), konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną Państwo poinformowani o dalszych procedurach.

Wykaz lecznic zajmujących się wykonywaniem szczepień przeciwko wściekliźnie i znakowania psów, kotów i fretek należących do obywateli Ukrainy:

  1. Canwet, ul. Zwycięstwa 26B, Białystok
  2. Arka Noego-Gabinet Weterynaryjny Białystok LEK. WET. ADAM TYMIŃSKI, ul. Rzemieślnicza 35, Białystok
  3. Lecznica weterynaryjna Roman Niesterczuk, ul. Grodzieńska 1, 16-010 Wasilków.
Uchodźcy-Ukraina_zwierzęta_UA_2022-03-21_16:23:27.png Uchodźcy-Ukraina_zwierzęta_EN.png

Fot. www.pixaby.pl

Powrót na początek strony