Sytuacja uchodźców z Ukrainy – ankieta internetowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Agencji Praw Podstawowych (FRA), informuje o ankiecie internetowej badającej sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce i w 9 innych państwach UE (BG, CZ, IE, DE, HU, IT, RO, SK, ES). Ankieta jest częścią szeregu działań FRA dotyczących wpływu wojny na prawa podstawowe w UE. Ustalenia będą stanowić wskazówkę Agencji dla UE i krajów przyjmujących przy dopracowywaniu swojego wsparcie. Wyniki ankiety zostaną opublikowane w 2023 roku.

laptop-ge1e00ea26_1920.jpg

Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu znaleźli się na terytorium wskazanych Państw Członkowskich. Pytania zawarte w ankiecie, dotyczą szerokiego zakresu zagadnień: dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą.

Ankieta jest częścią szeregu działań FRA dotyczących wpływu wojny na prawa podstawowe w UE. Ustalenia będą stanowić wskazówkę Agencji dla UE i krajów przyjmujących, gdy będą one dopracowywać swoje wsparcie. FRA opublikuje wyniki ankiety w 2023 r.

Ankieta jest dostępna po kliknięciu na jeden z poniższych linków i pozostanie otwarta do około końca września br.:

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en (English)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk (Ukrainian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (Russian)

Zapraszamy do udziału w badania!

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony