Ulica Zagórna w Klepaczach – uroczyście otwarta

Mieszkańcy Klepacz mówią, że to centrum ich świata. Na pewno. A jeśli zyskuje ono dodatkową komfortową infrastrukturę – staje się jeszcze bliższe. W takich okolicznościach 14 sierpnia 2020 roku w gminie Choroszcz została oddana nowo wyremontowana ulica Zagórna, w Klepaczach właśnie.

Ilustracja do artykułu DSC_0248.jpg

W uroczystościach wzięli udział: Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy, Zastępca Burmistrza Grzegorz Gabrian, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy – Beata Marlena Jeżerys wraz z radnymi miejskimi, zwłaszcza radną z okręgu – Sylwią Barbarą Wiśniewską, przedstawiciele obu kościołów: ks. Piotr Wojnach – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rafała Kalinowskiego, a także ks. mitr. Jan Troc – Proboszcz Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogurodzicy w Starosielcach; wykonawcy prac: Państwo Kamila i Marcin Gryko, inspektor nadzoru – Piotr Dzierżanowski z firmy DroInwest, pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy, którzy koordynowali budowę ulicy Zagórnej, a przede wszystkim mieszkańcy Klepacz i ul. Zagórnej, zwłaszcza zaś przedstawicieli Społecznego Komitetem Budowy Drogi – p. Elżbieta Popławska i prof. Joanicjusz Nazarko. O drogę zabiegano bowiem skutecznie i społecznie. Mieszkańcy stworzyli Społeczny Komitet Budowy Drogi, w ramach którego powstała niezbędna dokumentacja projektowa drogi wraz z oświetleniem szlaku, ponadto mieszkańcy na każdym etapie jego powstawania współkoordynowali proces oraz monitorowali zakres dokonywanych zmian.

Inwestycja kosztowała blisko 800 tys. zł, ale Gminie Choroszcz udało się uzyskać dofinansowanie na ten cel – z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano ponad 412 tys. zł, zaś wydatki z budżetu Gminy Choroszcz wyniosły blisko 400 tys. zł.

Nazwa zobowiązuje – ul. Zagórna w Klepaczach jest faktycznie pagórkowata. I owo ukształtowanie terenu jest, z jednej strony malownicze, lecz z drugiej kłopotliwe, ponieważ sprawiło mieszkańcom i wykonawcom nie mało problemów: bo i poruszać się po nim nie jest łatwo – zwłaszcza z perspektywy dzieci czy osób starszych, a i na tak krótkim odcinku odpowiednio ukształtować infrastrukturę deszczową czy sanitarną – to nie lada zadanie. Niemniej jednak, dzięki rzeczowej współpracy wszystkich zaangażowanych stron, ul. Zagórna została uporządkowana, zyskując odpowiednią nawierzchnię, oświetlenie, konieczne odwodnienia, zjazdy na posesje – słowem: zdecydowanie bardziej komfortowe warunki do korzystania z niej. Inwestycja była więc mieszkańcom bardzo potrzebna. Nowa ulica Zagórna w Klepaczach daje satysfakcję i radość, ponieważ codziennie przypomina jak skuteczna może być wspólna praca, jak sprawnie i z jakim zaangażowaniem można działać dla realizacji wspólnego celu, z korzyścią dla wszystkich.

Wszystkim użytkownikom ulicy Zagórnej w Klepaczach oraz nowo otwartych dróg w gminie Choroszcz życzmy bezpiecznego i spokojnego korzystania z nowej infrastruktury. A wszystkim choroszczanom – nowych, prorozwojowych inwestycji.

Powrót na początek strony