Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic – to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych.

BEZPIECZNE PODLASIE foto v1_BANNER.jpg

Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.

Razem budujemy bezpieczny region.

Powrót na początek strony