Dajesz zakwaterowanie uchodźcom w Ukrainy? Jest nowy wzór wniosku

Informujemy, że 30 kwietnia br. MSWiA weszły w życie nowe przepisy, które na podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, nakładają obowiązek wpisania ich numerów PESEL. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

man-g70e6164b9_1920.jpg

Znowelizowane przepisy umożliwiają też ubieganie się o wypłatę świadczenia za okres łącznie 120 dni. WAŻNE: okres ten liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku przedłużenia czasu, w którym obydwa się zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania. Gminy za obsługę tego zadania otrzymują zwrot kosztów w wysokości 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek i 32 zł w przypadku, gdy wniosek wymaga weryfikacji.

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – publikujemy poniżej jako osobny plik.

Fot. www.pixaby.com

Powrót na początek strony