Choroszczański Sztetl

Choroszczańscy Żydzi. Nasi sąsiedzi… Od nich kupowaliśmy chleb, materiały, rozmaite sprzęty… Nasi dziadkowie bawili się z nimi na podwórkach, odwiedzali się wzajemnie, śmiali się, dokazywali lub frasowali się nad kłopotami. Bracia mojżeszowi piastowali też w Choroszczy wysokie społeczne funkcje. Obecni w grodzie nad Horodnianką od XV wieku, w 1942 roku musieli ją opuścić – 2 listopada tegoż roku zostali wywiezieni do Białegostoku, skąd trafili do Obozu Zagłady w Treblince. Choroszcz, po 80 latach, uroczyście wspomniała żydowską społeczność.

Choroszcz TV

Powrót na początek strony