Przysięga wojskowa w Choroszczy

Rynek 11 Listopada w Choroszczy w sobotę 23 marca 2024 roku zapełnił się wojskowymi mundurami, biało-czerwonymi flagami, znamienitymi gośćmi – wszyscy w podniosłej atmosferze uczestniczyli w uroczystej przysiędze 40 żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Cieszymy się, że progi gościnniej Choroszczy są cenioną przestrzenią tak zacnych uroczystości. Dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczną obecność!

Choroszcz TV

Powrót na początek strony