Złote Gody w Gminie Choroszcz

50 lat temu, wypowiadając sakramentalne „Tak”, z ufnością przyrzekali sobie dzielić razem dobre i złe chwile. A w środę 27 marca przyjęli zaproszenie Gminy Choroszcz, by wspólnie, w uroczystej i podniosłej atmosferze, choć przez chwilę, przeżyć ten moment ponownie. Podczas uroczystości Złotych Godów w 2024 roku w Choroszczy, obecnych było blisko 70 par małżeńskich. Wszyscy razem, pięknie ubrani, wciąż trzymający się za ręce i pomagający sobie nawzajem. Współuczestniczenie w tym wydarzeniu – również dla nas-organizatorów było cennym przeżyciem.

Choroszcz TV

Powrót na początek strony