Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

Poniżej szczegółowo prezentujemy poszczególne części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz - zarówno materiał opisowy, jak i wizualny, aby łatwiej było użytkownikom zapoznać się z tym dokumentem planistycznym.

Powrót na początek strony