Nowe place zabaw w Choroszczy

Wakacje 2018 roku to czas, w którym Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, wspólnie z mieszkańcami, radnymi, ale przede wszystkim razem z dziećmi oficjalnie tworzył trzy zmodernizowane place zabaw w Choroszczy: przy al. Niepodległości, ul. Powstania Styczniowego oraz ul. J. Słowackiego.

Inwestycja była realizowana w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trzy place zabaw w mieście Choroszcz: przy ul. J. Słowackiego, Powstania Styczniowego oraz al. Niepodległości zyskały nowe, bezpieczne wyposażenie – w ten sposób miejsca te zostały dostosowane do potrzeb dzieci; z nowej infrastruktury może też z powodzeniem korzystać młodzież, jak i osoby dorosłe.

Na placach stanęły huśtawki, domki, sprężynowe bujaki-koniki, żabki i słoniki, a także ciuchcia, karuzela i inne zestawy zabawowe przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Obok tych urządzeń zostały ustawione ławki, a także stoły piknikowe – aby przebywający z dziećmi rodzice czy opiekunowie, mogli mieć pieczę nad pociechami lub po prostu mogli tam spocząć. Obok sprzętów typowo zabawowych, na placach zabaw zainstalowane zostały elementy siłowni zewnętrznych: biegacze, orbitreki, wiosła, czy wyciągi.

Doposażenie placów zabaw w Choroszczy wyraźnie wzbogaciło dość ubogie i zaniedbane dotąd miejsca rekreacji. Place zabaw są usytuowane obok bloków mieszkalnych, a także szkół i służą zarówno dzieciom, jak i młodzieży i dorosłym. Są to sprzęty nowe, ciekawe, takie, jakie możemy spotkać w innych większych miejscowościach w naszym kraju. Gmina Choroszcz dołącza więc do tych miejsc, które oferują najmłodszym nowoczesną i bezpieczną możliwość zabawy.

Całkowity koszt doposażenia placów zabaw wyniósł blisko 100 tys. zł; dotacja ze środków zewnętrznych to ponad 70 tys. zł.

Nowe place zabaw zostały zrealizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Powrót na początek strony