Projekt "Zdalna Szkoła" w Gminie Choroszcz

Gmina Choroszcz realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach którego wyposażyła szkoły: uczniów i nauczycieli w 23 laptopy – sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Gmina Choroszcz realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zakup wyposażenia szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

W ramach projektu zrealizowano zakup 23 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office. Zakupiony sprzęt przeznaczony będzie do nauki zdalnej uczniów ze szkół z terenu gminy Choroszcz oraz do prowadzenia i przygotowania zajęć nauczycieli ze szkół w gminie Choroszcz.

Powrót na początek strony